How to start?

Zadavatel Questů

Krok 1 - Registrace:

Registrovat jako zadavatel Questů se můžete buď pomocí facebooku, nebo emailu.

Krok 2a - Vytvoření prvního questu:

Základ Questu tvoří název, krátký popis, odkaz a fotografie.

Krok 2b - Přidání otázek do questu

Quest je tvořen otázkami, které mohou být následujících typů:

 • S výběrem možností - uživatel vybírá z předdefinovaných odpovědí.
 • Fulltextová - uživatel píše text

U definice každé otázky je možno vybrat, jak bude daná otázka vyhodnocována co se správnosti týče

 • Vyžadovat správnou odpověď - pokud uživatel odpoví nesprávně, bude celý Quest vyhodnocen jako nesprávně vyplněný
 • Vyžadovat odpověď - bez vyplnění této otázky nebude moci uživatel odeslat Quest, ale správnost této otázky není ověřována
 • Dobrovolná odpověď - uživatel může, ale nemusí vyplnit odpověď na tuto otázku

Krok 3 (nepovinný ) - Přidání prostředků na účet

Přidání bitcoinů na svůj bucksfortime.com účet provedete zasláním libovolné částky na bitcoin adresu, kterou naleznete v detailu svého účtu

Tyto bitcoiny pak můžete použít pro financování své kampaně - budou zasílány uživatelům

Krok 4 - Nastavení a spuštění kampaně

Při vytvoření questu je automaticky vytvořena i kampaň, která umožňuje další nastavení a pomocí které pak lze sledovat výsledky

 • Základní nastavení - umožňuje definovat časové období, kdy bude kampaň aktivní a čas mezi jednotlivými neúspěšnými pokusy
 • Výdaje - definice výše odměny za správně vyplněný quest, maximálního počtu správně vyplněného questu
 • Po nastavení výdajů je možno spustit kampaň. Ta bude aktivní po definovanou dobu, nebo dokud nebudou vyčerpány všechny prostředky pro ni určené

Krok 5 - Sledování výsledků

Sledovat výsledky kampaně můžete z několika pohledů:

 • Výsledky - přehled doposud odeslaných Questů , možnost zobrazit detail questu , nebo vytisknout report všech
 • Statistiky kampaně - zobrazení odeslaných Questů v čase - 'Počet odeslání za den' a 'Počet odeslání za hodinu'
 • Statistiky odpovědí - statistiky odpovědí na jednotlivé otázky(screen)

Řešitel Questů

Krok 1 - Registrace:

Registrovat jako řešitel Questů se můžete buď pomocí facebooku, nebo emailu. Poté je potřeba ověřit váš email a telefonní číslo.

Krok 2 - Vyplňování Questů:

Vyberte si Quest k řešení z přehledu Questů(screen), po zobrazení detailu je možno začít odpovídat na jednotlivé otázky.

Otázky mohou být dvou typů:

 • S výběrem možností - uživatel vybírá z předdefinovaných odpovědí.
 • Fulltextová - uživatel píše text

U každé z otázek je pak uvedeno jedno z následujících:

 • Vyžadována správná odpověď - pokud nesprávně odpovíte na tuto otázku, bude celý Quest vyhodnocen jako nesprávně vyplněný
 • Vyžadována odpověď - bez odpovědi na tuto otázku není možno odeslat Quest. Správnost odpovědi.
 • Dobrovolná odpověď - odpověď na tuto otázku je dobrovolná

Krok 3 - Výplata:

Jednou týdně zašleme vámi vydělané prostředky na váš účet.